ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI ĐỀ PHÒNG CÁC NHÓM TỰ XƯNG LÀ « NHỮNG NGƯỜI NẮM GIỮ CHÂN LÝ CỦA TIN MỪNG »

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI ĐỀ PHÒNG CÁC NHÓM TỰ XƯNG LÀ « NHỮNG NGƯỜI NẮM GIỮ CHÂN LÝ CỦA TIN MỪNG »

Trong thánh lễ hôm Chúa Nhật 11/12/2011 tại nhà thờ Sainte-Marie-des-Grâces, ở vùng Casal Boccone, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh đến nguy cơ trong lãnh thổ này « các nhóm tôn giáo tự xưng mình như là những người nắm giữ chân lý của Tin Mừng ». Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của « chứng tá đức ái ».

« Khi đến giữa anh chị em, tôi không thể không biết rằng trong lãnh thổ của anh chị em, một trong những thách đố lớn được tạo nên do các nhóm tôn giáo tự xưng mình như là những người nắm giữ chân lý của Tin Mừng », Đức Thánh Cha đã đề phòng như thế trước nhiều gia đình trẻ đang tụ họp nhân Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng.

Nhiều nhóm kitô hữu, trong đó có nhóm Chứng nhân Giê-hô-va, hoạt động rất tích cực trong các vùng ngoại vi Rôma. Vả lại, một đền thờ của phái Mormon đang được xây dựng tại Casal Boccone.

« Bổn phận của tôi là khuyến cáo anh chị em hãy canh chừng và đào sâu các lý do của đức tin », Đức Thánh Cha nhấn mạnh như thế và đồng thời kêu gọi đến « truyền thống ngàn đời của Giáo Hội ».

« Chứng tá đức ái »

Đức Thánh Cha đã kêu mọi vượt quá « những giới hạn của chủ nghĩa cá nhân, của việc khép kín nơi chính mình, của sự lôi cuốn của chủ nghĩa tương đối mà xem mọi hành xử đều hợp pháp ». Ngài cũng tố giác « sự lôi cuốn được thực thi do các hình thức cảm thức tôn giáo lợi dụng những nhu cầu và khát vọng sâu xa nhất của tâm hồn con người, khi đề nghị những viễn ảnh an ủi dễ dãi nhưng hão huyền ».

Từ đó, Đức Thánh Cha đã khuyến khích cộng đoàn đến « chứng tá đức ái », khi đối diện với sự gia tăng của con số các tín hữu nhưng còn cả con số « những người gặp khó khăn », mà cần đến sự trợ giúp vật chất và đặc biệt cả sự nâng đỡ đức tin nữa.

CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH « KHÔNG CHỈ BẰNG CÁC MÓN QUÀ, NHƯNG CÒN BẰNG CẢ TÂM HỒN »

Trước thánh lễ hôm Chúa Nhật 11/12/2011 tại nhà thờ Sainte-Marie-des-Grâces, ở vùng Casal Boccone, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã viếng thăm mục vụ tại giáo xứ này. Ngài nói: « Hãy làm sao để khuôn mặt của cộng đoàn của anh chị em luôn có thể diễn tả cách cụ thể tình yêu của Thiên Chúa ». « Chúng ta biết rằng lễ Giáng Sinh đang gần đến, chúng ta hãy chuẩn bị không chỉ bằng các món quà, nhưng còn bằng cả tâm hồn ».

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: