PHONG TRÀO CÁC KITÔ HỮU PHẪN NỘ ĐƯA RA MỘT BẢN TUYÊN NGÔN

PHONG TRÀO CÁC KITÔ HỮU PHẪN NỘ ĐƯA RA MỘT BẢN TUYÊN NGÔN

« Phúc cho những ai tiết độ, trong Chúa Kitô, họ sẽ đảo lộn thế giới ! »  Với việc dùng khẩu hiệu này như là mối phúc thức chín, « Phong trào các kitô hữu phẫn nộ » – 40 người sử dụng internet thuộc các thành phần nghề nghiệp xã hội, chính trị và tôn giáo khác nhau đã gặp gỡ nhau trên blog của phóng viên Patrice de Plunkett – vừa đưa ra một Bản tuyên ngôn nhằm một « cuộc hoán cải kinh tế và môi sinh » của các kitô hữu và của toàn thể xã hội.

Họ viết : « Được chất vấn bởi cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong thời đại của chúng ta, chúng tôi tự hỏi về những trách nhiệm của chúng tôi và những trách nhiệm của các kitô hữu lân cận của chúng tôi. Chúng tôi liên kết tiếng nói của chúng tôi với tiếng nói của tất cả những ai đang tố giác từ lâu nay một hệ thống kinh tế tân tự do đang chi phối các nền kinh tế và các xã hội từ gần 30 năm nay ».

Đặc biệt dựa vào thông điệp Caritatis in veritate của Đức Bênêđictô XVI và vào tài liệu của các  giám mục « Lớn lên trong cuộc khủng hoảng », những người ký tên này đã kêu gọi từ bỏ « cách cương quyết những lô-gíc ‘tăng trưởng’, vơ vét và tiêu thụ không suy nghĩ là đặc điểm của lối sống Tây phương ».

« Đặt lại con người ở trung tâm của kinh tế »

Một trong những tác giả của Bản tuyên ngôn giải thích : « Chúng ta sẽ không thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng nếu không thay đổi hệ thống ở bình diện kinh tế vĩ mô », đồng thời ông kêu gọi « đặt lại con người ở trung tâm của kinh tế ».

Sáng kiến của họ là nhằm khuyến khích những thực hành tốt và những cử chỉ cụ thể vì « một cuộc sống thống nhất hơn, tiết độ hơn, nhân bản hơn ». « Mỗi một hành vi kinh tế của chúng ta có một tầm quan trọng luân lý hay phi luân lý. Với tư cách là người tiêu thụ, phải chăng tôi khuyến khích những gì đóng góp vào việc đặt lại con người ở trung tâm và tái lập những quan hệ nhân loại ? »

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: