TÒA THÁNH MUA TRƯỚC TÊN MIỀN VATICAN.XXX

TÒA THÁNH MUA TRƯỚC TÊN MIỀN VATICAN.XXX

Tòa Thánh vừa mua trước tên miền vatican.xxx để ngăn ngừa những tổ chức khiêu dâm lợi dụng việc sử dụng địa chỉ Internet này.

Tên miền « xxx » đã được tán thành vào đầu năm nay bởi Tập đoàn Internet « Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann)». Tập đoàn này đóng ở California, đặc trách việc quy định các tên miền trên thế giới. Tên miền “xxx” được bán từ 6/12/2011 và trở thành một tên miền bên cạnh các tên miền thông dụng khác như “com”, “edu”, “gov”, “net”.

Lý do Tòa Thánh nhanh tay đặt trước tên miền vatican.xxx là bởi vì cái đuôi “xxx” bình thường được sử dụng trong làng công nghệ phim ảnh đồi trụy. Nhiều tổ chức và công ty khác cũng đã làm tương tự để tránh sự tổn hại : Coca-Cola, Disney, Sony hay Google…

Giá cả dành riêng từ 99$ đến 300$ gây ra cuộc tranh cãi và một nhóm chống phim ảnh đồi trụy đã áp lực tác động đến Quốc Hội Hoa Kỳ để tất cả các doanh nghiệp có đã có tên miền “com” hay “net” có thể tự động dành riêng một tên miền “xxx” tương đương, với gia 10$.

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements

Một phản hồi

  1. […] Xuân Bích Việt Nam đã đưa tin này dựa trên nguồn tin của La Croix. Nay chính cha Lombardi đã cho nhật báo La Croix biết rằng Tòa Thánh không hề đặt […]

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: