HƠN HAI TỶ KITÔ HỮU TRÊN THẾ GIỚI

HƠN HAI TỶ KITÔ HỮU TRÊN THẾ GIỚI

Theo một nghiên cứu được công bố bởi  viện nghiên cứu Pew Forum ở Hoa Kỳ, con số các kitô hữu (bao gồm Công giáo, Tin Lành, Chính Thống…) trên  thế giới gia tăng cách đều đặn nhưng việc phân bố về mặt địa lý lại thay đổi sâu xa.

Các kitô hữu bây giờ chiếm một phần ba dân số thế giới, đứng trước người Hồi giáo.

Một nửa trong 2,2 tỷ kitô hữu là người Công giáo, trong khi đó người Tin Lành chiếm 37% và người Chính thống giáo chiếm 12%.

Đây là thông tin « sửa lưng » những ai đang rêu rao về việc con số các kitô hữu đang giảm sút dài dài trên thế giới.

Trong vòng 100 năm, con số các kitô hữu đã gia tăng gấp ba, tương tự dân số thế giới. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng con số các kitô hữu này là việc thay đổi sự phân bố về mặt địa lý.

Nếu vào đầu thế kỷ 20, Châu Âu có số kitô hữu đông đảo nhất (66%), thì từ nay nó chỉ bằng con số của Châu Phi hạ sa-ha-ra. Mỗi châu lục này chiếm khoảng một phần tư các kitô hữu trên thế giới, đang khi đó 37% kitô hữu sống ở Châu Mỹ, từ Groënland đến Cap Horn.

Châu Phi có con số gia tăng ấn tượng nhất, từ 8 triệu vào năm 1910 đến 516 triệu vào năm 2010, tức gia tăng hơn 60 lần. Con số gia tăng khiêm tốn hơn, nhưng đáng ghi nhận, đó là ở Châu Á và Thái Bình Dương, con số gia tăng gấp 10 lần, ngày nay đạt tới 285 triệu.

Đất nước có số kitô hữu đông nhất là Hòa Kỳ, với 246 triệu, rồi đến Bra-xin (175 triệu). Đứng vị trí thứ ba là Mêhicô với 107 triệu kitô hữu, tức là 95% dân số của nó.

Ở Trung quốc, cho dầu chỉ có 5% dân số được coi là kitô hữu, thì họ vẫn chiếm 3,1% các kitô hữu trên thế giới, tức 67 triệu, vượt xa Đức (58 triệu) hay Êthiopi (52 triệu).

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng 10% dân số trên thế giới tạo nên những nhóm thiểu số trong các nước của họ.

Số kitô hữu Công giáo:

Nước Pháp có số kitô hữu Công giáo xếp thứ bảy trên thế giới (38 triệu).

Với 133 triệu người Công giáo, Bra-xin chiếm đến 12% số người Công giáo trên thế giới, đông hơn con số các kitô hữu của các nước Ý, Pháp và Tây Ban Nha cộng lại.Theo sau là Mêhicô (96 triệu) rồi đến Phi luật Tân (76 triệu).

Với 38 triệu người Công giáo, nước Pháp đứng thứ bảy trên thế giới và xếp thứ hai ở Châu Âu sau Ý.

Ba lan xếp thứ tám và Tây Ban Nha thứ chín trên thế giới, và là những nước có số người Công giáo đông nhất.

Ở Châu Á Thái Bình Dương:

Việt Nam có số kitô hữu xếp thư bảy, đông nhất là Phi luật Tân, tiếp đến là Trung Quốc, Ấn Độ… (xem số liệu dưới đây).

Việt Nam được xếp vào các nước có số kitô là thiểu số trên thế giới, vị trí thứ sáu. Đứng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ…(xem số liệu dưới đây).

Tý Linh

Theo La Croix

10 Nước có số kitô hữu đông nhất thế giới:

Số các Nước có các nhóm kitô hữu đa số:

10 Nước có số kitô hữu sống như những nhóm thiểu số:

10 Nước có số người Công giáo đông nhất:

 Tin Lành:

10 Nước có số kitô hữu đông nhất ở Châu Á Thái Bình Dương:

Sơ đồ phân bố địa lý các kitô hữu:

Sơ đồ phân bố địa lý số người Công giáo:

Tham khảo thêm  bản báo cáo của Pew Forum ở đây

Advertisements
%d bloggers like this: