VIDEO VŨ KHÚC “CHÚ BÉ ĐÁNH TRỐNG” CỦA CÁC EM SÓC CON

Canh thức mừng Chúa Giáng Sinh 2011 của các em Sóc Con, thuộc Trung Tâm Sơn Ca. Đây là các em có hoàn cảnh khó khăn (mồ côi, cha mẹ bị sida…), được các nữ tu dòng thánh Phaolô nuôi dưỡng.

Advertisements
%d bloggers like this: