VIDEO SỨ ĐIỆP VÀ PHÉP LÀNH GIÁNG SINH 2011 CHO THÀNH RÔMA VÀ TOÀN THẾ GIỚI

VIDEO SỨ ĐIỆP VÀ PHÉP LÀNH GIÁNG SINH 2011 CHO THÀNH RÔMA VÀ TOÀN THẾ GIỚI

Lời chúc tiếng Việt ở phút 18’22”: “Chúc mừng Giáng Sinh”

Advertisements
%d bloggers like this: