AUDIO BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHA ANTÔN DƯƠNG QUỲNH DỊP LỄ KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ 06.01.2012

AUDIO BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHA ANTÔN DƯƠNG QUỲNH DỊP LỄ KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ 06.01.2012

Advertisements
%d bloggers like this: