CÁC ĐẠI CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ HÁT MỪNG KỶ NIỆM 50 HỒNG ÂN LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

CÁC ĐẠI CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ HÁT MỪNG KỶ NIỆM 50 HỒNG ÂN LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

(Tối 5/1/2012)

Advertisements
%d bloggers like this: