HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: VIDEO CHUYẾN ĐÒ DỌC (1)

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: CHUYẾN ĐÒ DỌC DO CA ĐOÀN AVE MARIA BIỂU DIỄN. PHẦN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG DO HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIA HUẾ VÀ DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM THỰC HIỆN.

 

%d bloggers like this: