HÁT “TE DEUM” TẠ ƠN KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

HÁT “TE DEUM” TẠ ƠN KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

Advertisements
%d bloggers like this: