HÌNH ẢNH THÁNH LỄ CHÚA HIỂN LINH, KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA PHỦ CAM

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ CHÚA HIỂN LINH, KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

06/01/2012

 

%d bloggers like this: