HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: VIDEO BÀI HÁT “HÃY VÙNG ĐỨNG”

HOAN CA MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG: HÃY VÙNG ĐỨNG. Bài hát cộng đoàn kết thúc đêm hoan ca.

%d bloggers like this: