CA ĐOÀN AVE MARIA, GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHỦ CAM, TRÌNH BÀY BÀI “CHUYẾN ĐÒ DỌC” MỪNG KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

CA ĐOÀN AVE MARIA, GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHỦ CAM, TRÌNH BÀY BÀI “CHUYẾN ĐÒ DỌC” MỪNG KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ.

Lời : Thế Như (Bút Danh của Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể)

Nhạc: Minh  Tiến

Bài hát này ra đời vào năm 1958, tại Đại Chủng Viện Sài Gòn.

Advertisements
%d bloggers like this: