VIDEO DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HUẾ BIỂU DIỄN BÀI “DÒNG SÔNG XANH” MỪNG KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HUẾ BIỂU DIỄN BÀI “DÒNG SÔNG XANH” MỪNG KỶ NIỆM KIM KHÁNH LINH MỤC ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ. Tối 06.01.2012, tại nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam, Huế.

Advertisements
%d bloggers like this: