ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI TRIỆU TẬP MỘT CÔNG NGHỊ HỒNG Y MỚI VÀO NGÀY 18.02.2012

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI TRIỆU TẬP MỘT CÔNG NGHỊ HỒNG Y MỚI  VÀO NGÀY 18.02.2012

Sau buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm 06.01.2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã loan báo sẽ triệu tập một Công nghị Hồng y vào ngày 18.02.2012 sắp đến. Dịp này, ngài sẽ phong 22 tân Hồng y trong đó có 18 vị có quyền bầu giáo hoàng, còn 4 vị khác không còn quyền bầu giáo hoàng vì đã hơn 80 tuổi. Trong số 22 vị này, có 10 vị hiện đang làm việc cho Giáo Triều Rôma.

Đức Thánh Cha giải thích : « Như mỗi người đều biết, các Hồng y có bổn phận giúp đỡ đấng kế vị thánh Phêrô trong việc thực thi thừa tác vụ củng cố anh chị em trong đức tin và là căn nguyên và nền móng của sự hiệp nhất và hiệp thông trong Giáo Hội ».

Đây là danh sách của các Hồng y tương lai :

1 Đức cha FERNANDO FILONI, Tổng trưởng Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc;

2. Đức cha MANUEL MONTEIRO DE CASTRO, Chánh án Tòa Xá giải tối cao;

3. Đức cha SANTOS ABRIL Y CASTELLÓ, Linh mục niên trưởng của Vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma;

4. Đức cha  ANTONIO MARIA VEGLIÒ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho người di dân;

5. Đức cha  GIUSEPPE BERTELLO, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Nhà Nước Thành Vatican và là chủ tịch phủ quản trị Nhà Nước Vatican;

6. Đức cha  FRANCESCO COCCOPALMERIO, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các bản văn pháp luật;

7. Đức cha   JOÃO BRAZ DE AVIZ, Tổng trưởng Bộ các Dòng tu và các Hội đời sống tông đồ;

8. Đức cha  EDWIN FREDERIK O’BRIEN, Đại Hiệp Sĩ của Dòng Kỵ sĩ Mồ Thánh Giêrusalem;

9. Đức cha  DOMENICO CALCAGNO, Chủ tịch Văn phòng quản trị Di sản Tông Tòa;

10. Đức cha  GIUSEPPE VERSALDI, Chủ tịch Văn phòng Kinh Tế Tòa Thánh;

11. Đức cha  GEORGE ALENCHERRY, Tổng giám mục của Ernakulam-Angamaly theo nghi lễ Siro-Malabars ở Ấn Độ;

12. Đức cha THOMAS CHRISTOPHER COLLINS, Tổng giám mục Toronto ở Canada;

13. Đức cha  DOMINIK DUKA, Tổng giám mục Praha, CỘng Hòa Séc;

14. Đức cha  WILLEM JACOBUS EIJK, Tổng giám mục Utrecht, Hà Lan;

15. Đức cha  GIUSEPPE BETORI, Tổng giám mục Florence, Ý;

16. Đức cha  TIMOTHY MICHAEL DOLAN, Tổng giám mục New York, Hòa Kỳ;

17. Đức cha  RAINER MARIA WOELKI, Tổng giám mục Berlin, Cộng Hòa Liên Bang Đức;

18. Đức cha  JOHN TONG HON, Giám mục Hồng Kông, Trung Quốc;

Bốn vị khác được Đức Thánh Cha nâng lên hàng Hồng y:

1 . Đức cha  LUCIAN MUREŞAN, Tổng giám mục Făgăraş và Alba Iulia, Rumani;

2. Đức cha  JULIEN RIES, Linh mục giáo phận Namur và là Giáo sư danh dự Lịch sử các tôn giáo ở Đại Học Công Giáo Louvain;

3. Giáo sưPROSPER GRECH, O.S.A., Tiến sĩ danh dự của các đại học Rôma và là Cố vấn cho Bộ Giáo Lý Đức Tin;

4. Giáo sư KARL BECKER, S.I, Tiến sĩ danh dự của Đại Học Giáo Hoàng Grégoienne và trong nhiều năm là Cố vấn cho Bộ Giáo Lý Đức Tin;

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: