VIDEO CA ĐOÀN TỔNG HỢP CỦA GIÁO PHẬN HUẾ TRÌNH BÀY BÀI “RA ĐỜI” CỦA NHẠC SĨ HẢI LINH, DỊP MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

CA ĐOÀN TỔNG HỢP CỦA GIÁO PHẬN HUẾ TRÌNH BÀY BÀI “RA ĐỜI” CỦA NHẠC SĨ HẢI LINH, DỊP MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

 

Advertisements
%d bloggers like this: