RÔMA CÓ THỂ SẼ HỢP THỨC HÓA NHỮNG THỰC HÀNH PHỤNG VỤ CỦA PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG TÂN DỰ TÒNG

RÔMA CÓ THỂ SẼ HỢP THỨC HÓA NHỮNG THỰC HÀNH PHỤNG VỤ CỦA PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG TÂN DỰ TÒNG

Hãng thông tấn I.Media ở Rôma cho biết, sau một tiến trình gần mười năm, gần đây, Tòa Thánh đã hợp thức hóa những thực hành phụng vụ của phong trào Con Đường Tân Dự Tòng. Việc công bố sắc lệnh phê chuẩn được Hội đồng Tòa Thành về giáo dân ký ngày 30/12 vừa qua, có thể sẽ diễn ra vào ngày 20/01/2012 khi Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến chung ở Vatican khoảng 7000 thành viên của cộng đoàn này.

Sau bản phê chuẩn  “ad experimentum” các điều lệ của phong trào Con Đường Tân Dự Tòng vào năm 2002 trong thời hạn 5 năm, rồi bản phê chuẩn chúng cách dứt khoát vào năm 2008, sau khi Bộ Giáo Lý Đức Tin hợp thức hóa sách giáo lý (directoire catéchétique) vào cuối năm 2010, sắc lệnh này về các cử hành phụng vụ đến khép lại một chặng đường công nhận chính thức cộng đoàn này về phía Tòa Thánh mà sẽ kéo dài 10 năm.

Vào dịp gặp gỡ ở thính phòng Phaolô VI, ở Vatican, ĐHY Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, sẽ đọc sặc lệnh hợp thức hóa các thực hành phụng vụ của các cộng đoàn Tân Dự Tòng, như trường hợp vào năm 2011 sau sự phê chuẩn sách giáo lý.

Sáu năm sau sự cảnh giác đề phòng của ĐHY Arinze

Khi diễn ra cuộc gặp gỡ hằng năm giữa Đức Bênêđictô XVI và hàng ngàn vị hữu trách của phong trong đến từ khắp thế giới, Đức Thánh Cha có thể sẽ tiến hành sai « các gia đình truyền giáo » mới.

Ghi ngày 30/12/2011, sắc lệnh phê chuẩn liên quan đến các cử hành phụng vụ nói riêng và các loại cử hành khác nói chung. Bộ Phụng Tự và kỷ luật các bí tích đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa hai loại cử hành, phân biệt các thành lễ khỏi các cuộc gặp gỡ khác.

Việc hợp thức hóa này của Tòa Thánh đã diễn ra sáu năm sau lá thư của ĐHY Arinze, lúc đó là chủ tịch của Bộ Phụng Tự, được gởi cho các vị hữu trách của Con Đường Tân Dự Tòng nhân danh Đức Bênêđictô XVI. Trong bức thư này, ĐHY đã lại tình hình « cử hành thánh lễ trong các cộng đoàn của phong trào Con Đường », sau sự phân tích thống nhất với các vị hữu trách của nó.

Họ đã được yêu cầu chấp nhận và theo các sách phụng vụ được Giáo Hội phê chuẩn, « không bỏ bớt cũng không thêm gì vào », nhất là đưa vào lại Kinh Tin Kính và Lạy Chiên Thiên Chúa (Agnus Dei).

Trong số các yêu cầu, ĐHY Arinze đã yêu cầu các cộng đoàn tham dự cách đều đặn vào các thánh lễ giáo xứ và đồng thời dành riêng các bài giảng cho các linh mục hay phó tế. ĐHY cũng lưu ý về cách thức mà các thành viên của phong trào này rước lễ. Ngài đã yêu cầu họ đứng chứ không ngồi.

Vả lại, bức thư cho phép sự trao đổi bình an của Chúa Kitô trước phần dâng lễ và những huấn từ và chia sẻ về các bài đọc từ phía các tín hữu, với điều kiện chúng phải vắn tắt. Tuy nhiên, ĐHY Arinze cũng đã đòi hỏi một loạt những sửa đổi các thực hành. Các thành viên Tân Dự Tòng có hai năm để thực thi sự chuyển tiếp các thực hành của họ.

40.000 cộng đoàn trên thế giới

Phong trào Con Đường Tân Dự Tòng là một « hành trình huấn luyện kitô hữu » được hình thành ở một ngoại ô của Madrid, Tây Ban Nha trong những năm 1960 theo sáng kiến của Kiko Argüello, rồi nhanh chóng được cộng tác bởi một nữ giáo dân tên là Carmen Hernandez và bởi một linh mục người Ý tên là Mario Pezzi. Ngày nay, họ đã hình thành nên một ê-kíp hữu trách quốc tế.

Phong trào này hiện đang có mặt trên tất cả các châu lục, trong hơn 900 giáo phận, với khoảng 40.000 cộng đoàn. Họ có hơn 70 chủng viện Redemptoris Mater  trên toàn thế giới.

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: