ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI, NẠN NHÂN CỦA SỰ LỪA PHỈNH

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI, NẠN NHÂN CỦA SỰ LỪA PHỈNH

Trong diễn văn của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, ngày 09.01.2012, cho ngoại giao đoàn, không hề có một từ nào về hôn nhân đồng tính. Cuộc luận chiến, đã không ngừng gia tăng trong những ngày vừa qua, cuối cùng đã khơi lên sự phẫn nộ của nhật báo « The Guardian » bên Anh quốc. Nhật báo này đã tố giác một sự lừa phỉnh.

Mọi sự bắt nguồn từ sự giải thích méo mó được đưa ra do một phóng viên của một hãng thông tấn quốc tế ngay sau cuộc gặp gỡ. Rất nhanh chóng, các nguồn tin khác lấy lại sự lừa phỉnh này bằng cách khẳng định rằng Đức Thánh Cha đã tố giác hôn nhân đồng tính như là một mối đe dọa cho văn minh Tây phương. Thế nhưng, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tuyên bố rằng « các chính sách làm tổn hại gia đình đang đe dọa phẩm giá con người và chính tương lai của nhân loại ». Không hề có một từ nào về những người đồng tính.

Việc bảo  vệ gia đình là một chủ đề ưu tiên đối với Giáo Hội Công Giáo. Đức Thánh Cha không hề đưa ra một điều gì mới mẻ gây hỗn độn. Ngài đã không « dữ dội lên án hôn nhân giữa những người đồng tính », như một số người đã viết như thế. Ngài chỉ đã tái khẳng định một lập trường mà mọi người đều biết đến, trong khuôn khổ một diễn văn dài trong đó ngài đã khơi lên những hồ sơ chính yếu của thời sự quốc tế.

Đức Thánh Cha đã nói về các tế bào gốc, về phá thai. Ngài đã nói về các xung đột trên thế giới, những cuộc tấn công chống lại các kitô hữu, về nạn thất nghiệp của giới trẻ và nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính và đồng thời mời gọi suy nghĩ về cuộc sống con người và về tầm quan trọng của chiều kích luân lý của nó, chứ đừng giới hạn vào việc ngăn chặn các mất mát cá nhân hay những mất mát của các nền kinh tế quốc gia, nhưng là mang lại những quy luật mới vì lợi ích của cộng đồng trong toàn thể của nó. Những lời rất can đảm và có tính cách ngôn sứ.

Nhưng ngài đã không hề nói gì về hôn nhân đồng tính. Vậy tại sao lại bóp méo những lời nói của ngài ? Tại sao đã chọn không nói về nhiều hồ sơ được đề cập khác ? Làm thế nào điều bịp bợm này đã có thể đi vòng quanh thế giới ?

Dưới đây là bản văn được Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Pháp :

Giáo dục là một đề tài mấu chốt cho mọi thế hệ, vì sự phát triển lành mạnh của mỗi nhân vị cũng như tương lai của toàn xã hội tùy thuộc vào nó. Chính vì thế nó thể hiện một nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng đầu vào một thời điểm khó khăn và tế nhị. Ngoài một mục tiêu rõ ràng ra, như mục tiêu dẫn đưa giới trẻ đến chỗ hiểu biết đầy đủ thực tại và do đó chân lý, việc giáo dục cần những nơi chốn. Trong số này trước tiên có gia đình, được thiết lập trên hôn nhân của một người nam với một người nữ. Nó không phải chỉ là một quy ước xã hội, nhưng còn là tế bào căn bản của mọi xã hội. Do đó, các chính sách làm tổn hại đến gia đình đang đe dọa phẩm giá con người và chính tương lai của nhân loại. Khuôn khổ gia đình là căn bản trong quá trình giáo dục và cho chính sự phát triển của các cá nhân và của các Nhà Nước ; bởi thế, cần phải có những chính sách đề cao nó và giúp vào sự liên kết xã hội và vào việc đối thoại.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

%d bloggers like this: