KITÔ GIÁO LÔI CUỐN GIỚI TRẺ TRUNG QUỐC

KITÔ GIÁO LÔI CUỐN GIỚI TRẺ TRUNG QUỐC

Chỉ 3,9% sinh viên các đại học ở Bắc Kinh tự nhận là kitô hữu, nhưng 17,6% cho thấy rằng Kitô giáo làm cho họ hứng thú. Trong số những người không tìm được một câu trả lời cho ý nghĩa của cuộc sống, thì đa số cho rằng đã tìm thấy câu trả lời trong Kitô giáo.

Theo cuộc nghiên cứu đối với 629 561 sinh viên của 55 trường đại học hay học viện tại Bắc Kinh, 3,9% người được hỏi là kitô hữu, 7% là Phật tử, 4% theo Khổng giáo, 2,7%  theo Lão giáo và 2,1 theo Hồi giáo. Nhất là, 95% sinh viên thường suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, và hơn 78% tuyên bố quan tâm đến tôn giáo, cách riêng, 17,6% quan tâm đến Kitô giáo.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi giáo sư Sun Shangyang, của Phân khoa triết học và tôn giáo của Đại Học Beijing, và Li Ding, giảng viên của Đại Học Nhân Dân Bắc Kinh. Nó được công bố trong nhật báo quốc tế Sino-Western Studies vào tháng 12/2011.

Tý Linh

Theo La Croix

%d bloggers like this: