ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : NGƯỜI DI TRÚ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG CON SỐ NHƯNG LÀ NHỮNG NHÂN VỊ TÌM KIẾM HÒA BÌNH

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : NGƯỜI DI TRÚ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG CON SỐ NHƯNG LÀ NHỮNG NHÂN VỊ TÌM KIẾM HÒA BÌNH

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 15.01.2012, Đức Thánh Cha đã giải thích vắn tắt các bài đọc Thánh Kinh của Chúa Nhật II Thường Niên. Ngài đặc biệt trở lại đề tại ơn gọi và « vai trò quyết định của việc linh hướng » trong hành trình đức tin. Linh mục, xuyên qua chứng tá của mình, do dó mặc lấy một vai trò « người anh cả ». Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến vai trò của các bậc cha mẹ « nhờ đức tin đích thực và vui tươi của mình và nhờ tình yêu hôn nhân của mình, cho các con cái thấy rằng thật đẹp và có thể xây dựng tất cả cuộc đời trên tình yêu Thiên Chúa ».

Đức Thánh Cha tiếp đến trở lại đề tài Ngày quốc tế di dân và tỵ nạn. « Hàng triệu người đang sống trong hiện tiện di trú, nhưng những người nay không phải là những con số. Đó là những người nam và người nữ, trẻ em, giới trẻ và người già cả đang tìm kiếm một nơi chốn để sống trong an bình ». Đối với Đức Thánh Cha, những người di trú không chỉ là điểm đến của việc loan báo Tin Mừng, nhưng còn là những tác nhân của việc loan báo Tin Mừng này nữa.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: