ĐA SỐ CÁC GIÁM MỤC CỦA GIÁO HỘI CHÍNH THỐNG BULGARI LÀ NHỮNG CỰU ĐIỆP VIÊN CỘNG SẢN

ĐA SỐ CÁC GIÁM MỤC CỦA GIÁO HỘI CHÍNH THỐNG BULGARI LÀ NHỮNG CỰU ĐIỆP VIÊN CỘNG SẢN

Đại đa số các vị hữu trách cao cấp của Giáo Hội Chính Thống Giáo Bulgari đã làm việc cho công an cộng sản, một thông báo hôm 17/01/2012 của ủy ban đặc trách việc công khai các tài liệu lưu trữ của cơ quan mật vụ cho biết.

11 trong 15 vị hiện nay của Giáo Hội Chính Thống Giáo Bulgari (chiếm 80% dân số Bulgari) đã từng là những cộng tác viên cho mật vụ cộng sản.

Việc công khai các tài liệu lưu trữ này chỉ có một giá trị luân lý và không có hệ quả pháp lý nào đối với những người được nêu tên. Tuy nhiên, những tiết lộ này cũng có nguy cơ gây xáo trộn trong Giáo Hội Chính Thống Bulgari.

Tý Linh

Theo AFP, La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: