TUẦN CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT KITÔ HỮU

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT KITÔ HỮU

Tuần 18-25/01 hằng năm là  tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các kitô hữu. Chủ đề của năm nay là « Hết thảy chúng ta sẽ được biến đổi nhờ sự chiến thắng của Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng ta ». Chủ đề này được chọn bởi một nhóm quốc tế Tin Lành, Chính Thống Giáo và Công Giáo. Được rút ra từ chương thứ nhất gởi tín hữu Côrintô (15, 51-58), nó đã được các Giáo Hội tại Balan đề nghị.

Mối tương quan luôn luôn khó khăn giữa các Giáo Hội kitô. Ủy ban quốc tế giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Giáo đã đạt đến « một hoàn cảnh rất khó khăn », ĐHY Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các kitô hữu, đã tuyên bố như thế trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn « Sir » của các giám mục Ý. Trong cuộc hội nghị khoáng đại tháng 9/2010,ở Vienne, ủy ban đã không đạt tới chỗ quyết định công bố một văn kiện chung liên quan đến vấn đề vai trò của Đức Giáo Hoàng trong sự hiệp thông Giáo Hội vào ngàn  năm thứ nhất. ĐHY lấy làm tiếc rằng không có bất kỳ văn bản nào sẽ có thể được giới thiệu vào cuộc họp khoáng đại năm tới.

Tuy nhiên, ĐHY cũng đã vui mừng vì những mối quan hệ tốt đẹp với Constantinople và việc xích lại gần với Moscou. Nhưng theo ngài, cuộc đối thoại thần học giữa hai niềm tin kitô không thể tiến bộ bao lâu một đại Công đồng toàn Chính thống không diễn ra. Được chuẩn bị từ 35 năm nay, đại công đồng nay có thể sẽ diễn ra vào năm nay. Nó sẽ tập hợp tất cả các đại diện Chính Thống Giáo xuất phát từ cuộc đại ly giáo 1054.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: