ĐỨC THÁNH CHA NHẤN MẠNH NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT NỀN ĐÀO TẠO LINH MỤC TỐT

ĐỨC THÁNH CHA NHẤN MẠNH NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT NỀN ĐÀO TẠO LINH MỤC TỐT

Hôm thứ Sáu 20/01/2012, nói với các chủng sinh của Collegio Capranica ở Rôma, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tái khẳng định những đặc điểm của một nền đào tạo linh mục tốt.

Trong diễn văn của mình, Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng việc đào tạo linh mục đòi hỏi « sự liêm khiết, ý thức về bổn phận, khổ chế, sự kiên trì và lòng trung tín anh hùng ». Nó phải được thiết lập trên « một đời sống thiêng liêng được thúc đẩy bởi một tương quan mãnh liệt với Thiên Chúa, trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn, với một sự quan tâm đặc biệt đối với việc cử hành phụng vụ và việc thường xuyên tham dự các bí tích ».

Đối với Đức Thánh Cha, « đời sống linh mục đòi hỏi một ý muốn nên thánh không ngừng, một cảm thức rõ ràng về Giáo Hội và việc mở ra cho tình huynh đệ, không loại trừ không thiên vị ».

Sau cùng, người linh mục tương lai phải « xây dựng sự hiểu biết và sự dấn thân bản thân của mình với sự trợ giúp của Thiên Chúa, một sự rèn luyện cá nhân vững chắc, hoa trái của việc học tập đam mê và kiên trì », vì « đức tin có một chiều kích lý trí và hiểu biết ».

Tý Linh

Theo La Croix

%d bloggers like this: