GIÁO HỘI CẦN NHỮNG LINH MỤC THÁNH THIỆN VÀ CHUYỂN TẢI SỰ THÁNH THIỆN BẰNG CHÍNH CUỘC SỐNG CỦA MÌNH

GIÁO HỘI CẦN NHỮNG LINH MỤC THÁNH THIỆN VÀ CHUYỂN TẢI SỰ THÁNH THIỆN BẰNG CHÍNH CUỘC SỐNG CỦA MÌNH

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến các chủng sinh của ba chủng viện của Tòa Thánh ở Ý (Assise, Catanzaro, Naples), mừng kỷ niệm bách chu niên thành lập nhằm đáp lại việc đào tạo llinh mục tốt nhất mà Đức Lêo XIII và Đức Piô X mong muốn : « Việc tập hợp ba chủng viện giáo phận lại, đi đôi với việc cải cách việc học thần học, rõ ràng đã làm tăng thêm phẩm chất » của việc đào tạo dưới sự hướng dẫn của Dòng Tên.

Nhấn mạnh sự thành công của thể thức này cho đến thời nay, Đức Thánh Cha đã nói rằng các chủng viện đã nâng cao « sự hiểu biết, sự hợp tác và việc làm phong phú các kinh nghiệm Giáo Hội của các linh mục tương lai », đang khi chiều kích vùng của chúng « cho phép thể hiện mối liên hệ giữa những chỉ thị của Giáo Hội phổ quát và những đòi hỏi của địa phương ».

Đức Thánh Cha nói tiếp : khung cảnh văn hóa hiện nay « cần có một nền đào tạo triết học và thần học vững chắc », cho phép « hiểu biết cấu trúc nội tại của đức tin trong tính toàn thể của nó và trả lời cho những vấn nạn của con người hiện đại… Thế nhưng, việc nghiên cứu thần học phải luôn gắn liền mật thiết với đời sống cầu nguyện… ». Đối với Đức Thánh Cha, cần thiết « phải có một sự hội nhập hài hòa giữa thừa tác vụ và hoạt động mục vụ và đời sống thiêng liêng của linh mục. Điều quan trọng đối với linh mục, vì nó sẽ đi theo tất cả cuộc sống của người linh mục, là ngài quân bình con tim và trí óc, lý trí và tình cảm, thân xác và linh hồn, ngài liêm khiết về mặt nhân bản…Vì thế, cần phải chú ý nhiều đến chiều kích nhân bản của các ứng viên…để các linh mục trở nên những con người của Thiên Chúa khi đối diện với người ta. Trước hết, linh mục phải là một con người của Thiên Chúa…Mối tương quan với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu-Kitô dó đó là nền tảng trong thời gian đào tạo cũng như trong đời sống linh mục ».

Sau cùng, Đức Thánh Cha kết luận bằng cách lặp lại lời khuyên của Đức Gioan XXIII : trước khi « là những linh mục có học thức, hùng biện, thông thạo thời sự, thì cần phải là những linh mục thánh thiện và thánh hóa…Đó là những quyết tâm luôn luôn thời sự vì Giáo Hội, hơn bao giờ hêt, cần những chứng nhân khả tín, chuyển tải sự thánh thiện bằng chính cuộc sống của mình ».

Tý Linh

Theo VIS

Advertisements
%d bloggers like this: