HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU NÓI KHÔNG VỚI VIỆC GIẾT CHẾT ÊM DỊU

HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU NÓI KHÔNG VỚI VIỆC GIẾT CHẾT ÊM DỊU

Trong một nghị quyết, Hội đồng Châu Âu đã yêu cầu cách rõ ràng rằng việc giết chết êm dịu bị cấm bởi 47 Nhà Nước thành viên.

Được bỏ phiếu hôm 25/01/2012, bản văn yêu cầu các nước thành viên đảm bảo có sự đồng thuận sáng suốt của các bệnh nhân đối với mọi can thiệp hay chữa trị y tế, đồng thời bảo vệ họ khỏi việc giết chết êm dịu.

Tý Linh

Theo La Croix

%d bloggers like this: