CHA TIMOTHÉE BODIKA, PSS, ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM GIÁM MỤC PHỤ TÁ TỔNG GIÁO PHẬN KINSHASA

Xem chi tiết

Advertisements

CHỦ ĐỀ SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2012

Xem chi tiết

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI KHÍCH LỆ NHỮNG NGƯỠI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN TRỞ THÀNH NHỮNG CHỨNG NHÂN KHẢ TÍN

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN B: NGƯỜI CÒN RAO GIẢNG Ở NƠI KHÁC

Xem chi tiết