« GIÁO HỘI KHÔNG CÓ NHƯ ƠN GỌI GỌI ĐẦU TIÊN LÀ BIẾN ĐỔI TRẬT TỰ CHÍNH TRỊ »

« GIÁO HỘI KHÔNG CÓ NHƯ ƠN GỌI GỌI ĐẦU TIÊN LÀ BIẾN ĐỔI TRẬT TỰ CHÍNH TRỊ »

Hôm 10/02/2012, tiếp kiến các thành viên của Tổ chức Gioan-Phaolô II vì Sahel, dấn thân trợ giúp nhân đạo cho các nước của vùng này, Đức Bênêđictô XVI đã tái khẳng định quan niệm của ngài về bác ái. « Nó không hệ tại muốn tạo nên một thế giới ‘thích ứng riêng’, nhưng là hệ tại yêu mến nó. Bởi thế, Giáo Hội không có như lơn gọi đầu tiên là biến đổi trật tự chính trị hay thay đổi cơ cấu xã hội ».

Cách sâu xa hơn, Đức Thánh Cha giải thích trong diễn văn bằng tiếng Pháp, rằng Giáo Hội « muốn mang lại ánh sáng của Chúa Kitô. Chính Ngài sẽ biến đổi mọi sự và mọi người. Chính do và vì Chúa Giêsu-Kitô mà đóng góp của người kitô hữu là rất đặc thù ».

Tý Linh

Theo La Croix

%d bloggers like this: