CUỘC HỌP LẦN BA VIỆT NAM-VATICAN

CUỘC HỌP LẦN BA VIỆT NAM-VATICAN

Cha Lombardi, Giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh, thông báo: « Như đã thỏa thuận vào cuộc họp trước đây (ở Vatican ngày 23 và 24 tháng Sáu năm 2010), cuộc họp lần ba của Nhóm làm việc Việt Nam – Tòa Thánh sẽ diễn ra ở Hà Nội vào các ngày 27 và 28 tháng Hai sắp đến. Nó sẽ cho phép đào sâu và phát triển các mối quan hệ song phương này sau các cuộc viếng thăm do vị đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha ở Việt Nam thực hiện »

Theo VIS

Advertisements
%d bloggers like this: