TÒA THÁNH : 2,2 TỈ NGƯỜI THIẾU TỰ DO TÔN GIÁO

TÒA THÁNH : 2,2 TỈ NGƯỜI THIẾU TỰ DO TÔN GIÁO

Hôm 01/03/2012, trước Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, Đức cha  Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, đã lặp lại lập trường của Giáo Hội Công Giáo về tự do tôn giáo.

Ngài cho biết khoảng 70% dân số thế giới sống trong các nước hạn chế tín ngưỡng và những thực hành tôn giáo. Những hạn chế này chạm đến khoảng 2,2 tỉ người. Cách cụ thể hơn, « những tấn công chống lại các kitô hữu ở Châu Phi, Trung Đông và Châu Á đã gia tăng 309% giữa năm 2003 và 2010 ».

Dựa vào Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, Đức Cha đã khẳng định : « Một tín ngưỡng tôn giáo không được nhận thức hay bị cọi như là xúc phạm và nguy hiểm chỉ vì nó khác với đa số. Nhiệm vụ của một chính phủ không phải là xác định một tôn giáo cũng không phải là nhìn nhận giá trị của nó, nhưng là trao cho các cộng đoàn tín hữu một tư cách pháp nhân cho phép họ vận hành cách hòa bình trong một khuôn khổ luật pháp ».

Tầm quan trọng của giáo dục

Đức cha Tomasi mong muốn rằng người ta đạt tới chỗ “vượt quá một nền văn hóa hạ giá nhân vị và nhắm loại trừ tôn giáo khỏi không gian công cộng ». Trích dẫn Đức Bênêđictô XVI, Đức Cha cho biết : rõ ràng rằng « nếu chủ nghĩa tương đối được xem như là một yếu tố chủ yếu của nền dân chủ, thì người ta có nguy cơ chỉ xem xét tính thế tục nhằm loại trừ, hay rõ ràng hơn, chối bỏ tầm quan trọng xã hội của tôn giáo ». Bởi vì « các tôn giáo không phải là một mối đe dọa, nhưng là một chỗ cậy dựa », nên cần phải dành một tầm quan trọng đặc biệt cho « các hệ thống giáo dục và truyền thông, mà có một vai trò phải thực thi bằng cách loại bỏ lòng hận thù và sự phân biệt kỳ thị khỏi các sách vở ở trường học, và khỏi các phương tiện truyền thông, bằng cách cung cấp những thông tin chính xác và công minh về những thành phần khác nhau của xã hội ».

Tý Linh

Theo La Croix

%d bloggers like this: