5 BỔ NHIỆM MỚI Ở BỘ PHÚC ÂM HÓA CÁC DÂN TỘC

5 BỔ NHIỆM MỚI Ở BỘ PHÚC ÂM HÓA CÁC DÂN TỘC

Hôm 05/03/2012, Đức Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm 5 thành viên mới cho Bộ Phúc Âm hóa các Dân Tộc : các Đức Hồng y Antonio Cañizares Llovera (Tổng trưởng Bộ Phụng Tự), Laurent Monsengwo Pasinya (Tổng Giám mục Kinshasa, thuộc Cộng Hòa Dân Chủ Công-gô), và ba thư ký của các Hội đồng Tòa Thánh : Đức cha Pier Luigi Celata (đối thoại liên tôn), Đức cha José Octavio Ruiz Arenas (thăng tiến việc tân Phúc Âm hóa), và Đức cha Joseph Kalathiparambil (mục vụ di dân).

Bộ Phúc Âm hóa các Dân Tộc là « thừa tác vụ » của Đức Thánh Cha đặc trách các giáo phận tại các xứ truyền giáo, tức là gần một nửa các giáo phận trên thế giới.

Tý Linh

Theo La Croix

%d bloggers like this: