GIÁO HỘI PHÁP MUỐN PHỔ BIẾN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI

GIÁO HỘI PHÁP MUỐN PHỔ BIẾN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI

Muốn cho các tín hữu Công giáo biết rõ hơn Học Thuyết Xã Hội (HTXH) của Giáo Hội và cho cả những ai quan tâm đến các vấn đề kinh tế và xã hội, hôm 8/3/2012, HĐGM Pháp đã giới thiệu  một số phương tiện, trong đó có trang web , www.doctrine-sociale-catholique.fr, được phổ biến cách đây vài tuần.

« Nỗ lực bối cảnh hóa tư tưởng của Giáo Hội trong các lãnh vực khác nhau của học thuyết của Giáo Hội cũng liên quan đến lãnh vực học thuyết xã hội. Đây không thể là lặp lại những công thức đã được soạn thảo trong những khung cảnh cụ thể », Đức cha Jean-Luc Brunin, giám mục giáo phận Havre, chủ tịch Hội đồng Gia đình và Xã hội, đã cho biết như thế trong cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở của HĐGM Pháp.

Đức Cha cho biết thêm : « Hội đồng Gia đình và Xã hội bước vào trong viễn ảnh  của một dịch vụ tư tưởng xã hội này. Nó muốn trợ giúp Giáo Hội theo một lập trường đúng đắn giữa lòng xã hội ».

Nhiều công cụ hiểu biết

Đối với Đức Cha Brunin, « vấn đề là tránh một mối nguy kép. Sự khép kin nơi niềm tin của mình mà không quan tâm đến các vấn đề xã hội hay, theo cách tốt hơn, giảm thiểu suy tư xã hội thành chỉ còn đọc lại các hoàn cảnh và biến cố theo nhãn quan tôn giáo. Ý muốn thực hiện một « cuộc thánh chiến » nhằm áp đặt cho xã hội, trong một tương quan sức mạnh, lối tiếp cận của Giáo Hội về các vấn đề ».

Nhiều công cụ hiểu biết HTXH được phổ biến cho công chúng, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng.

Ngoài cuốn Tóm Lược HTXH của Giáo Hội, được phổ biến vào năm 2004 bởi Hội đồng Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh, từ nay, người ta có thể tham khảo trang web HTXH của Giáo Hội, được thực hiện bởi Trung Tâm Nghiên Cứu và Hành Động Xã Hội (Ceras), do các cha dòng Tên điều hành.

Trang web này tập hợp 21 bản văn của Huấn quyền (xem thêm ở đây), từ Thông điệp « Rerum novarum » của Đức Lê-ô XIII cho đến « Caritas in veritate » của Đức Bênêđictô XVI.

« Cứu cánh của HTXH, đó là hành động đúng đắn»

Khi vạch lại sự hình thành của HTXH, trang web muốn giúp cho hiểu làm thế nào một HTXH đã được soạn thảo từ sự gặp gỡ của truyền thống Giáo Hội, những vấn đề đặt ra về mặt thần học, việc đọc các dấu chỉ thời đại, sự đóng góp của các khoa học nhân văn, những thực hành và sự phân định của các kitô hữu.

« HTXH, đó là toàn bộ các bản văn đưa đến suy tư và thực hành. Cứu cánh của nó là hành động đúng đắn », cha Bertrand Hériard, dòng Tên, giám đốc Ceras, giải thích.

Trong suốt cuộc họp báo, nhiều tham luận viên đã nhấn mạnh những yếu tố phân tích này đã có thể hữu ích trong một khung cảnh khủng hoảng kinh tế biết bao nhiêu, cũng như là tập sách « Grandir dans la crise » (Lớn lên trong sự khủng hoảng), do Hội đồng Gia đình và Xã hội của HĐGM Pháp phổ biến.

Các chủ đề của HTXH

Trang wab HTXH của HĐGM Pháp đưa ra các chủ đề mà HTXH bàn đến : Văn hóa, nhân quyền, môi trường, doanh nghiệp tư bản, Nhà Nước pháp quyền, kinh nghiệm của các kitô hữu, thẩm quyền quốc tế, công bằng xã hội, tính thế tục, chủ nghĩa tự do kinh tế, quyền tư hữu, các dấu chỉ của thời đại, lao động…

Các nguyên tắc

Các nguyên tắc của HTXH : công ích, bác ái, mục đích phổ quát của của cải, phẩm giá của nhân vị, công bằng, chọn lựa ưu tiên đối với người nghèo, liên đới, bổ trợ (phụ đới).

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: