TÒA THÁNH LO LẮNG VỀ LÝ THUYẾT PHÁI TÍNH

TÒA THÁNH LO LẮNG VỀ LÝ THUYẾT PHÁI TÍNH

« Gia đình được hình thành từ một người nam và một người nữ ». Tòa Thánh nhắc lại lập trường của mình về gia đình tại diễn đàn của Hội đồng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Genève. Đức cha Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại LHQ đã phát biểu hai lần tại diễn đàn lúc diễn ra khóa họp của Hội đồng nhân dịp giới thiệu báo cáo về « những luật kỳ thị, những thực hành và những hành vi bạo lực chống lại con người do bởi định hướng giới tính và căn tính phái tính của họ ». Hôm thứ Năm 8/3/2012, ngài đã đề cập vấn đề bạo lực đối với trẻ em trên thế giới, và, hôm thứ Sáu, ngài đã nói đến vấn đề phân biệt kỳ thị được đặt cơ sở trên việc định hướng giới tính và căn tính phái tính.

Dưới đây là bài phát biểu  của Đức cha Tomasi trên Radio Vatican, nhắc lại những điểm chính yếu của bài phát biểu của ngài tại LHQ.

« Tòa Thánh đã lên tiếng tại Hội đồng nhân quyền để nhấn mạnh mối lo lắng của mình và cách thức mình giải thích một bản báo cáo mới đã được Cao ủy LHQ về Nhân Quyền trình bày, về vấn đề căn tính phái tính và định hướng giới tính.

Mối lo lắng mà trước tiên chúng tôi đã muốn diễn tả là tái khẳng định sự đối lập của chúng tôi đối với những thành kiến được một số người bảo lưu. Về phía Giáo Hội, có ý muốn không có bất kỳ phân biệt kỳ thị nào và cả ý muốn tránh việc có bạo lực đối với những người do lối hành xử tính dục của họ.

Mối lo lắng thứ hai là tránh rằng sự chú ý, mà người ta phải có để tránh sự phân biệt kỳ thị trong xã hội đối với nhóm người có một định hướng giới tính khác biệt và có một lối hành xử tính dục khác biệt, có thể làm suy yếu thể chế gia đình được tạo nên bởi một người nam và một người nữ, cùng nhau chúng sống cách vững chắc, hướng đến việc sinh sản khả thể con cái.

Sau cùng, những đề tài mà chúng tôi đã muốn nhấn mạnh ngay cả trong hoạt động song song là sứ mạng của Tòa Thánh ở đây tại LHQ, đó chính là nói rằng trong các quyền nhân đạo và nhất là trong nhân quyền, có một định nghĩa về gia đình đủ rõ ràng và cũng có một nhiệm vụ bảo vệ gia đình này bởi vì đối với công ích và tương lai của gia đình, người ta cần có một sự liên tục của gia đình truyền thống  là nền tảng của xã hội. Vì thế, cần phải thực sự quân bình cuộc tranh luận, duy trì sự tôn trọng mọi người nhưng đồng thời tiếp tục nâng đỡ gia đình như thế và tránh có những quyền mới làm yếu đi gia đình như một số Nhà Nước đã làm, khi nhìn nhận hôn nhân giữa hai người cùng giới tính có cùng giá trinh như hôn nhân truyền thống thông thường giữa một người nam và một người nữ.

Chính vì lý do này mà chúng tôi đã muốn nhấn mạnh cần thiết bảo vệ và ủng hộ tính phổ quát của nhân quyền và việc áp dụng chúng cách cụ thể trong mọi hoàn cảnh và trong phạm trù các nhân vị này ».

Tý Linh

Theo NEWS.VA

Advertisements
%d bloggers like this: