TÒA THÁNH LẬP ỦY BAN ĐIỀU TRA VỀ VIỆC RÒ RỈ TÀI LIỆU MẬT Ở VATICAN

TÒA THÁNH LẬP ỦY BAN ĐIỀU TRA VỀ VIỆC RÒ RỈ TÀI LIỆU MẬT Ở VATICAN

Sau sự kiện nhiều tài liệu mật từ Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bị báo giới Ý phổ biến trong những tuần vừa qua, giờ đây, Đức cha Angelo Becciu, Phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh (nhân vật số 3 của Giáo Triều), đã loan báo mở « một cuộc điều tra tỉ mỉ liên quan đến tất cả các cơ quan của Tòa Thánh ».  Việc loan báo này được thực hiện dưới hình thức một cuộc trao đổi giữa Đức Cha với ông Giovanni Maria Vian, giám đốc nhật báo Osservatore Romano.

« Được hướng dẫn, ở cấp hình sự, bởi biện lý của Tòa án Vatican và, ở cấp hành chính, bởi chính Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh », cuộc điều tra này được kèm theo bởi một « ủy ban cao cấp, được Đức Giáo Hoàng ủy thác làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc ».

Giovanni Maria Vian, giám đốc nhật báo Osservatore Romano, cho biết rằng Đức Thánh Cha luôn được thông tin về vấn đề và dù đau buồn, nhưng ngài vẫn luôn bình tâm và nhín về phía trước ».

Về phần mình, Đức cha Becciu khẳng định : « Mong muốn của chúng tôi là nền tảng của công việc của chúng tôi được cấu trúc lại : sự tin tưởng lẫn nhau ». Ngài cũng nhấn mạnh đến « sự nghiêm chỉnh, lòng trung thực, một lối hành xử đúng đắn » về phía các người cộng tác của mình. Ngài cho thấy, « trái với hình ảnh về một Giáo triều như là nơi tìm kiếm công thành danh toại và những âm mưu », Giáo triều là « một thực tại xa rời với những bản sao như thế ».

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: