CHÚA NHẬT V B MÙA CHAY: “ĐÃ ĐẾN GIỜ…”

Xem chi tiết

Advertisements

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : « BỔN PHẬN ĐẦU TIÊN CỦA GIÁO HỘI LÀ GIÁO DỤC CÁC LƯƠNG TÂM VỀ TRÁCH NHIỆM LUÂN LÝ »

Xem chi tiết

“BẠO LỰC LÀ ĐIỀU TRÁI NGƯỢC VỚI NƯỚC THIÊN CHÚA”

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT V B MÙA CHAY

Xem chi tiết