ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI: CÁC GIÁM MỤC PHẢI ĐỨNG VỀ PHÍA NHỮNG NGƯỜI BỊ GẠT RA BÊN LỀ XàHỘI

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI: CÁC GIÁM MỤC PHẢI ĐỨNG VỀ PHÍA NHỮNG NGƯỜI BỊ GẠT RA BÊN LỀ XÃ HỘI

Vào tối 25/3/2012, ngay thứ ba và cũng là ngày cuối cùng thăm Mêhicô, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chủ sự Kinh Chiều ở nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Ánh Sáng ở Leon, cùng với các giám mục của Mêhicô và Châu Mỹ Latinh. Đức Thánh Cha đã nói ngài mang trong tâm hồn mình tất cả những nỗi đau và những hy vọng của châu lục này, nơi diễn ra những hoàn cảnh đặc biệt đau đớn. Đức Bênêđictô XVI đã mời gọi các giám mục đừng khiếp sợ trước những đối lập và đừng đầu hàng chủ nghĩa chuyên chế của sự dữ. Sự ác độc và sự vô tri của con người không thể kìm hãm kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Các giám mục phải đứng về phía những người bị gạt ra bên lề xã hội bởi sức mạnh, quyền lực hay sự giàu có ích kỷ. Giáo Hội không thể tách rời việc ca ngợi Thiên Chúa khỏi việc phục vụ con người.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

%d bloggers like this: