CÁC GIÁM MỤC LY GIÁO UKRAINA: TUYÊN BỐ TUYỆT THÔNG CỦA BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN

CÁC GIÁM MỤC LY GIÁO UKRAINA

Dưới đây là Tuyên bố của Bộ Giáo Lý Đức Tin về hoàn cảnh giáo luật của các giám mục lý giáo, muốn lập Giáo Hội Công Giáo Đông Phương Pidhirici, gồm các giáo sĩ Elias Dohnal, OSBM, Markia V.Hitiuk, OSBM, Metodej R.Spirik, OSBM, và Robert Oberhauser Ukraina :

« Tòa Thánh quan ngại theo dõi hoạt động của các tu sĩ này, những người, bị trục xuất khỏi dòng thánh Basiliô, đã tự xưng là giám mục của Giáo Hội Công Giáo – Hy Lạp Ukraina. Bất chấp thái độ bất khẳng của họ, các giáo sĩ này thách thức thẩm quyền của Giáo Hội và làm tổn thương dòng của họ về mặt luân lý và tinh thần và toàn thể Giáo Hội Ukraina, cũng như Tòa Thánh và toàn thể Giáo Hội Công Giáo. Các tín hữu bị bối rối và chia rẽ. Sau khi đã lập một nhóm giám mục ở Pidhirici, gần đây, các giáo sĩ này đã mưu toan đạt được sự nhìn nhận của thẩm quyền dân sự và được đăng ký như là Giáo Hội chính thống Công Giáo – Hy Lạp Ukraina.

Từ ban đầu vụ việc đau buồn này, các vị hữu trách khác nhau của Giáo Hội đã tìm kiếm, cách vô hiệu, can ngăn họ rơi vào một con đường có thể đánh lừa các tín hữu, như điều đó đã xảy ra.

Với mục đích bảo vệ sự duy nhất và sự bình an của đoàn chiên, Tòa Thánh đã hy vọng có một sự thống hối và một sự trở về liên tiếp của các giáo sĩ này trong sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo. Bất hạnh thay, những tái diễn gần đây, như việc họ mưu toan đăng ký công khai như là Giáo Hội, đã xác nhận tình trạng bất khẳng của họ.

Vì các giám mục tự xưng này đã không cho thấy bất kỳ dấu hối cải nào và tiếp tục làm hoang mang cộng đoàn các tín hữu bằng cách đi đến chỗ vu không Giáo Hội địa phương và Tòa Thánh khi khẳng định rằng  Thẩm quyền tối cao của Giáo Hội hẳn có một tư liệu xác nhận tính hữu hiệu của việc phong chức của họ, nên để bảo vệ lợi ích của Giáo Hội và phần rỗi các linh hồn, Bộ Giáo Lý Đức Tin :

Chấp thuận sự cầu viện của Giáo Hội Công Giáo-Hy Lạp Ukraina và của các bộ của Tòa Thánh, thông báo cho các tín hữu, nhất là nơi các nguyên quán của các giáo sĩ tự phong giám mục, về hoàn cảnh giáo luật của họ, Bộ này hoàn toàn không dính dáng đến các hành vi và các tuyên bố của những người này và chính thức tuyên bố không thừa nhận tính hữu hiệu của việc phong chức giám mục của họ, và về tất cả hoàn cảnh khác phát sinh từ đó… Những người này bị vạ tuyệt thông theo khoản giáo luật 1457 của CCEO (Bộ Giáo Luật của các Giáo Hội Đông Phương), vì lẽ rằng bản án được tuyên bố hôm 10/09/2008 bởi tòa án bản quyền của Tổng Giám Mục Trưởng ở Kiev đã công nhận họ là tội phạm dựa vào các khoản giáo luật 1462, 1447 và 1452 của CCEO (sự tiếm quyền, tính bất hợp pháp, sự phản loạn và lòng hận thù đối với các thành viên của hàng giáo phẩm, cổ vũ sự bất tuân phục và sự vu khống). Chúng tôi cũng thông báo rằng thuật ngữ « Công giáo » mà họ sử dụng mà không nhìn nhận thẩm quyền của Giáo Hội là lạm dụng và bất hợp pháp. Bởi đó, các tín hữu bó buộc không được gia nhập nhóm năm bên ngoài sự hiệp thông Giáo Hội này. Và (các tín hữu) được mời gọi cầu nguyện để các giáo sĩ này thay đổi ý định và trở về hiệp thông công giáo trọn vẹn ».

Tý Linh

Theo VIS

%d bloggers like this: