ĐỨC CHA MAMBERTI MÔ TẢ BA GIAI ĐOẠN SUY YẾU CỦA QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO

ĐỨC CHA MAMBERTI MÔ TẢ BA GIAI ĐOẠN SUY YẾU CỦA QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO

Vừa trở về từ Cuba sau chuyến đồng hành với Đức Bênêđictô XVI, Đức cha Mamberti, thư ký của Tòa Thánh về các môi quan hệ với các Nhà Nước, một lần nữa nói rõ lập trường của Vatican về quyền tự do tôn giáo.

Nhận định về tự do tôn giáo ở Cuba, Đức Cha cho thấy có những tiến bộ : « Tôi tin rằng Cuba là một nước bắt đầu nhận thấy làm thế nào việc tôn trọng quyền tự do tôn giáo, khi trao cho Giáo Hội một quyền tự do lớn hơn, đang tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đào tạo và làm cho có  trách nhiệm tất cả các công dân, đem lại lợi ích cho sự phát triển của đất nước và cho công ích ».

Cách rộng lớn hơn, Đức Cha đã mô tả ba giai đoạn của « kế hoạch suy yếu » mà theo ngài, chuyền từ bất bao dung, hiện tượng văn hóa xã hội, rồi đến phân biệt kỳ thị, tiến trình pháp chế, sau cùng đến tội ác và lòng hận thù.

Tự do tôn giáo, « bài trắc nghiệm quyết định » cho tất cả các quyền khác của con người

Sự bất bao dung, đối với Đức Cha, được biểu lộ đặc biệt ở Tây Phương, « chống lại các tôn giáo nói chung và chống lại Giáo Hội Công Giáo nói riêng », xuyên qua các phương tiện truyền thông, và cách cụ thể hơn qua sản phẩm nghệ thuật. « Ở Châu Âu, Hoa Kỳ và Úc, các công trình nghệ thuật đã bị nhiều kitô hữu coi là xúc phạm ».

Việc đẩy tôn giáo ra bên lề xã hội cũng hệ tại việc trừ bỏ khỏi đời sống công cộng các ngày lễ và các biểu tượng tôn giáo, điều đó giúp vào việc « cắt đứt các cội rễ văn hóa đang nuôi dưỡng căn tính sâu xa và sự thống nhất quốc gia ». Rồi, « không có biện pháp chung » với các hiện tượng tây phương này, Đức Cha đã gợi lên những bạo lực mà các kitô hữu ở Châu Phi và Châu Á là những nạn nhân.

Để kết luận, Đức cha Mamberti đã nhắc lại rằng việc tôn trọng tự do tôn giáo là « bài trắc nghiệm quyết định » cho tất cả  các quyền khác của con người, vì « ở đâu nó được tôn trọng, thì ở đó tất cả  các quyền khác có thể được phát triển ». Thêm nữa, « một sự tự do tôn giáo lớn lao sẽ tạo điều kiện cho một ý thức mạnh mẽ về đạo đức nơi các công dân », đang khi « sự vắng mặt của nó thường là tiền đề cho một sự suy yếu của nền dân chủ ».

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: