MỘT VĂN KIỆN MỚI CỦA ỦY BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH VỀ ƠN GỌI CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

MỘT VĂN KIỆN MỚI CỦA ỦY BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH VỀ ƠN GỌI CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

ĐHY Peter Turkson, chủ tịch của Hội đồng Công Lý và Hòa Bình, đã có bài tham luận hôm thứ Sáu 30/03/2012, dịp khai mạc Đại Hội Quốc Gia các Chủ Thầu và các Nhà Lãnh Đạo Kitô Hữu (UNIAPAC), ở Lyon, Pháp. ĐHY đã giới thiệu một văn kiện mới, có tựa đề « Ơn gọi của người lãnh đạo doanh nghiệp : một suy tư ».

Trước 2000 chủ thầu kitô hữu, ĐHY Turkson đã nhấn mạnh một sự dữ chung cho nhiều người trong số hộ : khuynh hướng tách rời đức tin khỏi công việc của mình. Từ đó, nảy sinh sự dữ hiện đại này là một đời sống chia cắt. Nhắc lại việc Giáo Hội muốn giúp cho các doanh nhân sống cuộc sống nghề nghiệp của mình cách thống nhất và phong nhiêu nhắm đến công ích, ĐHY đã gợi lên Học thuyết xã hội của Giáo Hội và ước muốn đưa nó vào hành động.

Sự hình thành văn kiện mới này, chừng 30 trang, đã diễn ra dịp hội thảo quốc tế các lãnh đạo doanh nghiệp và các giáo sư đại học tại Rôma, các ngày 24-26/02/2011, có chủ đề « Bác ái trong chân lý : lô-gíc của trao ban và đạo đức kinh doanh ».

Tại Lyon, ĐHY Turkson đã giải thích rằng « ơn gọi của người lãnh đạo doanh nghiệp đã đạt tới mục tiêu của mình là trở thành người hướng dẫn hữu ích cho các doanh nhân nam nữ tìm cách lớn lên trong đức ái theo ơn gọi của họ ». Văn kiện mới này xoay quanh ba trục chính làm nổi bật tiến trình phân định : xem, xét và hành động.

Xem : tập trung trên cách thức mà người ta giải thích « các dấu chỉ của thời đại » với một sự chú tâm đặc biệt cho sự tiến triển và sự biến đổi do bởi việc toàn cầu hóa, do bởi các công nghệ kỹ thuật truyền thông, các thay đổi văn hóa…

Xét : cho phép « dàn xếp với thế giới khá phức tạp  của doanh nghiệp » và chuẩn bị « các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chứng tỏ một sự phân định tốt ». « Hai nguyên tắc căn bản của Học thuyết xã hội được đưa ra : nhân phẩm và công ích » như là « những ngọn hải đăng » soi sáng. Văn kiện cũng trình bày sáu nguyên tắc xã hội cụ thể và mối tương quan thực tiễn của chúng với thế giới doanh nghiệp.

Hành động : mời gọi người lãnh đạo doanh nghiệp hành động, hội nhập các nguyên tắc trên đây vào công việc của đời thường.

Tý Linh

Theo News.va

Advertisements
%d bloggers like this: