THÁNH LỄ TIỆC LY: AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ

THÁNH LỄ TIỆC LY: AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG  GIÁM MỤC TÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ (05/04/2012)

Advertisements
%d bloggers like this: