HÌNH ẢNH ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ DÂNG THÁNH LỄ TIỆC LY TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

HÌNH ẢNH ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TÊPHANÔ DÂNG THÁNH LỄ TIỆC LY TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ (05/04/2012)

Advertisements
%d bloggers like this: