AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC NGUYỄN NHƯ THỂ NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

AUDIO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC NGUYỄN NHƯ THỂ NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ (06/04/2012)

Advertisements
%d bloggers like this: