ĐỨC THÁNH CHA NHẮC NHỞ CÁC LINH MỤC VỀ ĐỨC VÂNG PHỤC

ĐỨC THÁNH CHA NHẮC NHỞ CÁC LINH MỤC VỀ ĐỨC VÂNG PHỤC

Đức Bênêđictô XVI cẩn thận chọn đúng nơi đúng chốn, đúng thời đúng điểm để trả lời cho phong trào của một số linh mục chủ trương bất tuân phục.

Chính trong dịp Thánh Lễ làm phép Dầu của ngày Thứ Năm Tuần Thánh mà Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã minh nhiên trả lời cho Bản kêu gọi bất tuân phục mà 329 linh mục người Áo đã ký. Đó cũng là lời kêu gọi của nhóm linh mục này muốn phong chức cho nữ giới và những cải cách khác trong Giáo Hội. Phong trào này được tiếp sức tại Đức, Pháp, Hoa Kỳ.

Ngay từ đầu bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã ý thức về « hoàn cảnh thường bi đát của Giáo Hội hôm nay », và về « Bản kêu gọi bất tuân phục được một nhóm linh mục tại một nước thuộc Châu Âu phổ biến ».

Đức Thánh Cha ghi nhận rằng « bản kêu gọi này thậm chí không biết đến những quyết định dứt khoát của huấn quyền, chẳng hạn về vấn đề phong chức cho nữ giới, mà Đức Gioan-Phaolô II đã tuyên bố cách dứt khoát rằng, về vấn đề này, Giáo Hội đã không nhận được sự cho phép nào từ Chúa ».

Đối với Đức Thánh Cha, đó không phải là điểm chính yếu. « Sự bất tuân phục phải chăng nó là một con đường để canh tân Giáo Hội ? » Câu trả lời của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI rõ ràng là không phải. Đối với ngài, chỉ việc « đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô mới là điều kiện cần thiết cho một cuộc canh tân thực sự”, chứ không phải “chỉ là sự nhiệt huyết vô vọng để biến đối Giáo Hội theo những ước vọng và những ý tưởng của chúng ta ».

Đức Thánh Cha không bằng lòng với việc nhắc nhở về trật tự mà thôi. Ý định của ngài không phải là kỷ luật, nhưng cắm rễ trong một cái nhìn thần học và thiêng liêng. Đối với ngài, nếu « Chúa Kitô đã sửa chữa các truyền thống phàm nhân đang đe dọa làm ngạt lời và ý muốn của Thiên Chúa », thì đó đã là « để một lần nữa thức tỉnh lòng vâng phục với ý muốn thực sự của Thiên Chúa, với lời luôn luôn có giá trị của Ngài (…) chống lại sự tùy tiện của con người ».

Trung tâm của lập trường của Đức Thánh Cha là ở đó. Ngài nhắc lại rằng vấn đề không phải là bảo lưu « chủ nghĩa bất động, sự cứng nhắc của truyền thống ». Người nào nhìn « lịch sử của thời hậu công đồng có thể nhận ra sự năng động của việc đổi mới đích thực, mà thường mang những hình thức bất ngờ trong những phong trào đầy sức sống ».

Và, đối với Đức Thánh Cha, một trong những chìa khóa của tính năng động này là « lòng vâng phục triệt để ». « Chúng ta không loan báo những lý thuyết và những ý kiến riêng tư cá nhân, nhưng là đức tin của Giáo Hội mà chúng ta là những tôi tớ phục vụ ».

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: