HÌNH ẢNH TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

HÌNH ẢNH TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ (06/04/2012)

 

Advertisements
%d bloggers like this: