VIDEO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC NGUYỄN NHƯ THỂ HÁT PASSIO THỨ SÁU TUẦN THÁNH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

VIDEO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC NGUYỄN NHƯ THỂ HÁT PASSIO THỨ SÁU TUẦN THÁNH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ (06/04/2012)

Advertisements
%d bloggers like this: