HÌNH ẢNH CHA GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH HỘI PHÁP THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

HÌNH ẢNH CHA GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH HỘI PHÁP THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ (07/04/2012)

Cha Bernard Pitaud, Giám tỉnh Xuân Bích, Tỉnh Hội Pháp, đã có chuyến viếng thăm Việt Nam trong vòng gần 10 ngày. Cùng đi với ngài còn có Cha Phaolô Trần Thanh Lộc, cố vấn thứ ba của Cha Giám Tỉnh. Với  thời gian vắn vỏi này, ngài đã hiện diện tại Sài Gòn, dùng cơm trưa với các cha cựu sinh viên Xuân Bích tại giáo xứ Nhân Hòa, do các linh mục Xuân Bích đảm trách; đến Xuân Lộc thăm giáo xứ Hiền Đức và cơ sở của Xuân Bích tại đây; đi Kontum thăm Đức Cha giáo phận; đến Thái Bình, nơi Xuân Bích được mời cộng tác vào việc đào tạo linh mục; về Đà Nẵng thăm Đức Cha giáo phận và sau cùng, đến Huế thăm Đức Tổng Giám Mục và Đức Cha Phụ Tá và đồng thời kinh lý Đại Chủng Viện Huế từ 07/04/2012 đến 11/04/2012.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi gặp gỡ đầu tiên với các Cha và quý Thầy, trong đó Cha Giám Đốc Anphong Nguyễn Hữu Long trình bày về sinh hoạt của Chủng Viện trong thời gian qua, và  thầy đoàn trưởng Phaolô Hồ Quang Phúc thay mặt các chủng sinh chào mừng Cha Giám Tỉnh. Về phần mình, Cha Giám Tỉnh kể lại chuyến hành trình tại Việt Nam của mình và đồng thời cầu chúc quý Thầy chuẩn bị bước vào cuộc Canh Thức Vượt Qua được sốt sắng.

 

%d bloggers like this: