HÌNH ẢNH CHA GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH PHÁP DÂNG THÁNH LỄ PHỤC SINH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

HÌNH ẢNH CHA GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH PHÁP DÂNG THÁNH LỄ PHỤC SINH TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ (08/04/2012)

 

%d bloggers like this: