VIDEO BÀI GIẢNG CỦA CHA PITAUD, GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH PHÁP, TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

VIDEO BÀI GIẢNG CỦA CHA B. PITAUD, GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH PHÁP, TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ (08/04/2012)

 

Advertisements
%d bloggers like this: