VIDEO VỀ CẢM NHẬN CỦA CHA GIÁM TỈNH TRONG VÀI NGÀY NGẮN NGỦI TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

VIDEO VỀ CẢM NHẬN CỦA CHA GIÁM TỈNH TRONG VÀI NGÀY NGẮN NGỦI TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Thầy Bùi Khắc Nhã đặt câu hỏi.

Cha Giám Tỉnh đặt câu hỏi cho các chủng sinh làm thế nào trở thành linh mục cho xã hội Việt Nam hôm nay.

 

Advertisements
%d bloggers like this: