VIDEO CHA B. PITAUD NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHỦNG SINH

Tối 10.04.2012, cha B. Pitaud, Giám Tĩnh Xuân Bích Pháp, đã có buổi nói chuyện với các chủng sinh Đại Chủng Viện Huế về cha J.J. Olier, trong đó Cha đặc biệt nhấn mạnh ước muốn nên thánh chi phối tất cả cuộc sống và các hoạt động của vị Sáng lập Hội Xuân Bích, và đồng thời qua đó, rút ra những bài học hợp thời cho người linh mục hôm nay.

Phần 1:

Phần 2:

Advertisements
%d bloggers like this: