THÔNG BÁO CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI VỀ VIỆC CHA NGUYỄN VĂN BÌNH BỊ HÀNH HUNG

THÔNG BÁO CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI VỀ VIỆC CHA NGUYỄN VĂN BÌNH  BỊ HÀNH HUNG

Xem ở đây

Advertisements
%d bloggers like this: